Mariusz Antoni Kamiński

Sylwetka Posła

Mariusz Antoni Kamiński zdjęcie oficjalne

dr Mariusz Antoni Kamiński
urodził się 30 marca 1978 roku w Łapach

Rodzinne tradycje patriotyczne
Pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. Pradziadek Bolesław Kamiński walczył w bitwie warszawskiej z bolszewikami w 1920 roku. Podczas II wojny światowej dziadek Józef Mocarski przeszedł cały szlak bojowy z armią generała Maczka, zaś drugi dziadek Henryk Kamiński walczył w Armii Krajowej. Babcia Stanisława Mocarska została wywieziona na Sybir.

Mariusz Antoni Kamiński doktoratDoktor nauk prawnych
Mariusz Antoni Kamiński ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, a następnie Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
W 2012 roku obronił pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jest autorem kilku publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz bezpieczeństwa i obronności.

Białostocki samorządowiec 2006-2007
W wyborach samorządowych w 2006 roku Mariusz Antoni Kamiński został wybrany radnym Rady Miejskiej Białegostoku z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskując 2309 głosów (14,64% – jeden z najlepszych wyników w mieście).
Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa oraz szefa Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Mariusz Antoni Kamiński w Biurze Bezpieczeństwa NarodowegoPoseł VI kadencji 2007-2011
W wyborach parlamentarnych 2007 Mariusz Antoni Kamiński został wybrany posłem na Sejm RP z 7 miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości z okręgu białostockiego uzyskując 11 823 głosów. Zasiadał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a następnie w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W 2009 roku Mariusz Antoni Kamiński został powołany na członka sejmowej Komisji Śledczej ds. wyjaśnienia okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

Rzecznik Prasowy Klubu PiS 2007-2009
W latach 2007-2009 Mariusz Antoni Kamiński pełnił funkcję rzecznika prasowego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2008 roku otrzymał nagrodę Tygodnika Polityka i tytuł najbardziej obiecującego debiutu VI kadencji Sejmu (w głosowaniu dziennikarzy z ponad 30 redakcji).

Poseł VII kadencji
W 2011 roku Mariusz Antoni Kamiński kandydując z 4 miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 22 675 głosów (jeden z najlepszych wyników w okręgu) i uzyskał mandat posła na Sejm RP. W VII kadencji Sejmu ponownie zasiada w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Mariusz Antoni Kamiński NATOWiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej
Od samego początku kariery parlamentarnej Komisja Obrony Narodowej stała się głównym przedmiotem pracy posła Mariusza Antoniego Kamińskiego, a temat rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu zbrojeniowego dominuje w jego wystąpieniach sejmowych. W 2011 został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Poseł Mariusz Antoni Kamiński zasiada również w trzech stałych podkomisjach związanych z obroną narodową: ds. Współpracy z Zagranicą i NATO, ds. Budżetu, Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska, ds. Problemów Społecznych Wojska. Reprezentuje również Komisje Obrony Narodowej na posiedzeniach Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (CSDP) oraz spotkaniach przewodniczących Komisji Obrony Państw Bałtyckich, Skandynawskich i Polski.

mariusz-antoni-kaminski-rada-europy-1Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
W latach 2011-2014 Mariusz Antoni Kamiński reprezentował polski parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu.  Od początku VII kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym polskiej delegacji oraz liderem delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada w Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka oraz podkomisji ds. Problemów Prawnych i Zwalczania Terroryzmu.
W 2014 roku Mariusz Antoni Kamiński został wiceprzewodniczącym grupy European Conservatives trzeciej największej frakcji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.


mariusz_antoni_kaminski_ranking_plolitykiNagrody

Poseł Mariusz Antoni Kamiński dwa razy otrzymał nagrodę w Rankingu Posłów Tygodnika Polityka. W 2007 roku za „najlepszy debiut parlamentarny VI kadencji Sejmu”, zaś w 2014 roku znalazł się w pierwszej dziesiątce „najlepszych posłów w 2014″. Kandydatów typowało 30 dziennikarzy parlamentarnych. W uzasadnieniu wniosku podano: „Wytrwale i z coraz większym sukcesem buduje pozycję posła merytorycznego, wyspecjalizował się w tematyce obronnej i jest zdolny do polemik na wysokim poziomie”.