Mariusz Antoni Kamiński

Komisja Obrony Narodowej

Mariusz Antoni Kamiński sejm

Od samego początku kariery parlamentarnej Komisja Obrony Narodowej stała się głównym przedmiotem pracy posła Mariusza Antoniego Kamińskiego, a temat rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu zbrojeniowego dominuje w jego wystąpieniach sejmowych. W 2011 został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Poseł Mariusz Antoni Kamiński zasiada również w trzech stałych podkomisjach związanych z obroną narodową: ds. Współpracy z Zagranicą i NATO, ds. Budżetu, Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska, ds. Problemów Społecznych Wojska. Reprezentuje również Komisje Obrony Narodowej na posiedzeniach Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (CSDP) oraz spotkaniach przewodniczących Komisji Obrony Państw Bałtyckich, Skandynawskich i Polski.

Zobacz pracę posła Mariusza Antoniego Kamińskiego w Komisji Obrony Narodowej klikając na link:
Komisja Obrony Narodowej

Mariusz Antoni Kamiński NATO
Na zdjęciu spotkanie w Sejmie RP posła Mariusza Antoniego Kamińskiego z Sekretarzem Generalnym NATO